Back

የጸጥታው ምክር ቤት ሀላፊነት ጸጥታን በሚያደፈርሱ ጉዳዮች ላይ መምከር እንጂ የኤሌትሪክ ማመንጫ ግድብን በሚለከት መወያየት ባለመሆኑ ጉዳዩ ወደ አፍሪካ ህብረት እንዲመለስ ዶ/ር ኢጂነር ስለሺ በቀለ ጠየቁ።

ግብጽና ሱዳን ጉርብትናን፣ አብሮ መልማትን ሊማሩ ይገባል፤ የነሱ ፍላጎትም በቅኝ ግዛት ውል ሰበብ ውሃውን ለብቻቸው የመጠቀም ፍላጎት ነው አንዱ እየጠጣ ሌላው የሚጠማበት አካሄድ አግባብ አይደለም ነው ያሉት ሚንስትሩ።

እንደ ህዳሴ ግድብ አይነት ፕሮጀክቶችን መገንባት ተሰደው ከሄዱበት ሃገር በባዶ እግራቸው የሚባረሩ ኢትዮጵያውያንን ህይወት የሚቀይርም ነው ብለዋል።

በግብጽ ፍላጎት ስብሰባ የተጠራው የፀጥታው ምክርቤት አባላት በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ዛሬ ለሊቱን በመከረበት በዚህ መድረክ አሜሪካን ጨምሮ በርካታ አገራት በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት ድርድሩ እንዲቀጥል ፍላጎት እንዳላቸው አሳይተዋል።

በስብሰባው ላይ የግብጽና ሱዳን ተወካዮችም ንግግር አድርገዋል።

የሃገራቸውን የኢትዮጵያን አቋም ያስረዱት የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር / / ስለሺ በቀለ ምክር ቤቱ በህዳሴው ግድብ ላይ የሚያደርገው የመጨረሻው ስብሰባ እንደሚሆን ተስፋ አለኝ በማለት ጉዳዩን ወደ አፍሪካ ህብረት እንዲመለስ ጠይቀዋል